Публикуваме Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis, който е създаден под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. и доц. д-р М. Миланова, д.м. по инициатива на Асоциацията за двигателни нарушения и множествена склероза и Българско дружество по неврология.

Националният консенсус определя основни определения за заболяването, както и насоки за лечението, което е насочено към постигането на задоволителен контрол на симптомите и минимизиране на риска от нежелани лекарствени реакции.

Според консенсуса, тази цел може да се постигне чрез индивидуален терапевтичен подход. МГ се третира съгласно сходни принципи, до голяма степен независимо от статуса на антителата. Лечебните стратегиите могат да бъдат разделени на симптоматично лечение, което улеснява нервно-мускулното предаване и имуносупресивно лечение, насочено към подлежащия патологичен имунен отговор.

Прочетете повече в приложения файл.

Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. и доц. д-р М. Миланова и екип