Публикуваме Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis, който е създаден под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. и доц. д-р […]
„Забравени“ от държавата пациенти – с лимфедем, с миастения гравис и преживели органна трансплантация, настояват за повече справедливост при определяне на процентите загубена работоспособност за […]