Публикуваме Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis, който е създаден под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. и доц. д-р […]
Фондация Миастения Гравис благодари на българските невролози за всеотдайния труд и знания! Благодарност към участниците в Първия национален форум за хора с диагноза МГ и […]
Фондация Миастения Гравис организира провеждането на Първи национален форум за хора с диагноза Миастения Гравис и техните близки. Целта е нашата общност да получи информация […]
В подкрепа на хората с редки диагнози се проведоха походи в три града на страната.   С благодарност към Българско Национално Радио Хората с диагноза […]
Със заповед РД-01-566/04.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, заболяването Миастения Гравис е включено в Списъка с редки болести.
Препоръки за вашата миастения! Планирайте и поставяйте приоритет за ежедневните си дейности.Направете номер 1,2 …или най-важното . Запазете енергията си :прилагайте почивки през целия ден. […]
Фондация „Миастиния Гравис“ уведомява, че със заповед на министър на здравеопазването от 04.11.2022г. в списък с редки болести е включена и миастения гравис . Това […]
Пред вас застава нещо ново. Вашият живот е свързан с предизвикателството миастения гравис. Няколко препоръки когато чуете диагноза миастения гравис : Информирайте се за болестта […]
MG Hive и Миастения Гравис – Фондация представят видео „Какво е МГ и митовете за нея.
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията, кадровата обезпеченост и необходимостта […]