Публикуваме Национален консенсус за диагностика и лечение на myasthenia gravis, който е създаден под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. и доц. д-р […]
Годишен финансов отчет на Фондация Миастения Гравис за 2022г Доклад за дейността на Фондация Миастения Гравис за 2022г
Доставката на медикамента Kalymin, който се използва за лечение на пациенти с миастения гравис, вече е факт. Прочетете тук…
Около 1500 души са хората в България, които страдат от рядкото заболяване миастения гравис и се нуждаят постоянно от лекарство, за да живеят, информира Нова […]
От два месеца е спряна доставката на лекарството „Калимин“, което е животоспасяващо за хората с диагноза миастения гравис. Прочетете тук…
С благодарност към всеотдайния труд на хората от нашата общност! С благодарност към нашите невролози! С благодарност към участниците в медийната информираност! Благодарност към националните […]
Фондация Миастения Гравис благодари на българските невролози за всеотдайния труд и знания! Благодарност към участниците в Първия национален форум за хора с диагноза МГ и […]
Фондация Миастения Гравис организира провеждането на Първи национален форум за хора с диагноза Миастения Гравис и техните близки. Целта е нашата общност да получи информация […]
В подкрепа на хората с редки диагнози се проведоха походи в три града на страната.   С благодарност към Българско Национално Радио Хората с диагноза […]
Със заповед РД-01-566/04.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, заболяването Миастения Гравис е включено в Списъка с редки болести.