Фондация „Миастения гравис“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондация Миастения Гравис благодари на българските невролози за всеотдайния труд и знания! […]
Фондация Миастения Гравис организира провеждането на Първи национален форум за хора с […]
В подкрепа на хората с редки диагнози се проведоха походи в три […]
Със заповед РД-01-566/04.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, заболяването Миастения Гравис е […]