Фондация „Миастения гравис“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ФОНДАЦИЯ МИАСТЕНИЯ ГРАВИС има удоволствието да покани всички хора с диагноза МГ […]
В деня на Миастения Гравис 2-ри юни, Фондация Миастения Гравис и Национална […]
Споделете петицията All United for MG: нека подобрим живота заедно! Моля, подпишете […]
Наръчник-МГ Тази книжка-наръчник е в полза на хората с диагноза миастения гравис. […]