Фондация „Миастения гравис“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

От имунологична гледна точка лицата с автоимунни, онкологични, имунодефицитни и други придружаващи […]
За поставяне на диагнозата са необходими: лабораторни изследвания невроизобразяващи изследвания електрофизиологични изследвания […]
Фондация „Миастения гравис“ има удоволствието да Ви покани на първия за България уебинар […]