Фондация „Миастения гравис“ е учредена през 2020 г., като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

Основната мисия на Фондацията е да работи за защита на човешките и граждански права на пациентите с миастения гравис в България, като им оказва съдействие за информираност, обмяна на опит и взаимопомощ, контакти и взаимодействие с други пациентски организации, държавни органи и обществени институции.

ЕИК: 206113918

Фондацията е член на Националната пациентска организация.