Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. Дейността ни през 20121г. е продължение на започнатите задачи и изпълнение на нови цели.
Годишен финансов отчет (ГФО) за 2020 г. Предстои публикуване на отчета за дейността на Фондацията за 2020 г. Срокът за публикуване е 30 юни 2021 […]