Годишен финансов отчет (ГФО) за 2020 г. Предстои публикуване на отчета за дейността на Фондацията за 2020 г. Срокът за публикуване е 30 юни 2021 […]