Годишен финансов отчет (ГФО) за 2021г. Дейността ни през 20121г. е продължение на започнатите задачи и изпълнение на нови цели.