Услуги към миастениците

 • Психологическа подкрепа
Анита Данева – клиничен психолог, миастеник и учредител на Фондация „Миастения гравис“ Контакт: 0878 55 58 65
 • Изготвяне индивидуални програми за двигателна култура и физически упражнения при пациенти с миастения гравис
Пламена Пайнарова – треньор на хора с увреждания, миастеник и член на Фондация „Миастения гравис“ Контакт: 0896 03 17 10
 

Фондация „Миастения Гравис“ осъществява следните дейности:

 • Организира семинари, конференции и други национални и международни срещи;
 • Провежда, възлага и подпомага проекти и изследвания, както и подкрепя обществени инициативи;
 • Използва всички медийни средства за разпространение на знания;
 • изготвя и разпространява информационни и други материали;
 • Съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри;
 • Участва активно или подпомага международното сътрудничество;
 • Финансира идеи, проекти и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени от сродни международни и местни организации средства;
 • Сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;
 • Взаимодейства със съответните държавни и обществени институции.