Фондация „Миастения гравис“ има следните цели:

  1. Подпомагане чрез дарения и набиране на средства хората с миастения гравис в България без оглед на политическа, религиозна и расова принадлежност; осигуряване на тяхното достойнство, защита на гражданските и човешките им права;
  2. Съдействие за информираност, обмяна на опит и взаимопомощ в общосоциален аспект.
  3. Обединяване на пациентите с миастения гравис сродни заболявания, други хора с увреждания, членове на техните семейства, близки и приятели, граждани, лекари, научни работници, изследователи и специалисти в областта на автоимунните заболявания, за съвместна дейност.