Подкрепете ни!

Банка ДСК, BIC STSABGSF

IBAN: BG42STSA93000029511487

Фондация „Миастения гравис“