Подкрепете ни!

Банка ДСК, BIC STSABGSF

IBAN: BG08STSA93000027104656

Фондация „Миастения гравис“