Препоръки за вашата миастения! Планирайте и поставяйте приоритет за ежедневните си дейности.Направете номер 1,2 …или най-важното . Запазете енергията си :прилагайте почивки през целия ден. […]
Фондация „Миастиния Гравис“ уведомява, че със заповед на министър на здравеопазването от 04.11.2022г. в списък с редки болести е включена и миастения гравис . Това […]
Пред вас застава нещо ново. Вашият живот е свързан с предизвикателството миастения гравис. Няколко препоръки когато чуете диагноза миастения гравис : Информирайте се за болестта […]
MG Hive и Миастения Гравис – Фондация представят видео „Какво е МГ и митовете за нея.
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията, кадровата обезпеченост и необходимостта […]
Нова диагноза кандидатства за статут на рядка у нас – Миастения Гравис. Само така пациентите ще могат да ползват съответния ред на лечение. В момента […]
Възможно е да се приеме заплащането с публични средства на off-label лекарствата за заболявания като миастения гравис, синдром на Гилен-Баре, хроничен полирадикулоневрит и други. Предложения […]
Сътрудничество с цел изграждане на общност за миастения гравис Доклад, възложен от UCB, с редакционна помощ от Real Chemistry в сътрудничество с пациенти с експертен […]
Препоръките за организация на здравните грижи и лечение на пациенти с неврологични заболявания в извънболнична и болнична медицинска помощ в условията на COVID-19 пандемия прочетете […]