MG Hive и Миастения Гравис – Фондация представят видео „Какво е МГ и митовете за нея.
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията, кадровата обезпеченост и необходимостта […]