На 28.09.2023 г. се проведе заседание на комисия по здравеопазване и комисия по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание.

Точка единствена на заседанието: Осигуряване на комплексна грижа на хората с увреждания и с редки заболявания.

Фондация Миастения Гравис беше представена от Ирена Нешовска -председател на организацията и Екатерина Николова-координатор за София.

Благодарим за подкрепата на Фондация „МС- Заедно към върха“! Представихме предизвикателствата и проблемите на хората с диагноза миастения гравис. Предложихме и решения.

Благодарност към комисиите в Народното събрание!

Благодарност към председателя на комисията по здравеопазване!

С надежда за достоен живот!