Препоръки за вашата миастения! Планирайте и поставяйте приоритет за ежедневните си дейности.Направете номер 1,2 …или най-важното . Запазете енергията си :прилагайте почивки през целия ден. […]
Фондация „Миастиния Гравис“ уведомява, че със заповед на министър на здравеопазването от 04.11.2022г. в списък с редки болести е включена и миастения гравис . Това […]
Пред вас застава нещо ново. Вашият живот е свързан с предизвикателството миастения гравис. Няколко препоръки когато чуете диагноза миастения гравис : Информирайте се за болестта […]