Фондация Миастения Гравис организира провеждането на Първи национален форум за хора с диагноза Миастения Гравис и техните близки. Целта е нашата общност да получи информация […]
В подкрепа на хората с редки диагнози се проведоха походи в три града на страната.   С благодарност към Българско Национално Радио Хората с диагноза […]
Със заповед РД-01-566/04.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, заболяването Миастения Гравис е включено в Списъка с редки болести.