Със заповед РД-01-566/04.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, заболяването Миастения Гравис е включено в Списъка с редки болести.