„Забравени“ от държавата пациенти – с лимфедем, с миастения гравис и преживели органна трансплантация, настояват за повече справедливост при определяне на процентите загубена работоспособност за тези три състояния.
Предложенията са част от общо становище на Националната пациентка организация, която е член на Националната пациентска организация.
Ние, като пациентска организация, искаме увеличаване на процентите намалена работоспособност при състоянията, които болестта предизвиква, сред които онкологични заболявания и зрителни увреждания. Както знаете, за тази болест у нас се знае малко и медицинските специалисти у нас често бъркат симптомите на болестта с тези на други симптоми.
Ето пълният текст на предложенията на Фондация „Миастения гравис“ – България:

(3) По отношение на пациентите с миастения гравис (по предложение на Фондация „Миастения гравис“): 

  1. В част VI„Белодробни болести“т. 2. Наличие на рецидив, близки и далечни метастази:  т. 3. след петата година – 50%, да се замени с постоянно поддържащ процент 85%, което се отнася до миастеници със злокачествен тумор (прогнозите за пациентите не са добри и те биват ощетявани при намаляване на процента).

  2. В Раздел VI„Болести на придатъците на окото и на очните мускули“:  т. 11. При засягане на едното око ТЕЛК определя 40% – необходимо е процентът да се увеличи 50%, тъй като при миастениците проблемът с очите е до живот.

  3. Точка 2. Диплопия – 20% – пациентите с миастения с очна форма не разполагат с лечение за това състояние към този момент, предложението е процентите да се увеличат до 40%.